Regulamin

 

I. Warunki ogólne

1.1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.drukarniaszczecin.com.pl i www.cooldesigner.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

1.2. Sklep www.drukarniaszczecin.com.pl i www.cooldesigner.pl jest prowadzony przez firmę zwany w regulaminie jako firma COOLDESIGNER:

COOLDESIGNER Wojciech Gradowski

 ul. Małe Błonia 7/1

71-779 Szczecin

NIP: 253-012-59-86

tel. : +48 793 923 243

e-mail: biuro@cooldesigner.pl

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1.1. Zakup w sklepie internetowym www.drukarniaszczecin.com.pl i www.cooldesigner.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

1.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

1.4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.

1.5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma COOLDESIGNER zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

1.5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

1.6. Firma COOLDESIGNER zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości co do ich treści.

1.7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.cooldesigner.pl są podane w złotych polskich – VAT naliczany jest dopiero po dodaniu do koszyka (w koszyku podane są ceny brutto).

1.8. Firma COOLDESIGNER wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

1.9. Istnieje możliwość dostarczenia zakupionego towaru bezpłatnie przez firmę COOLDESIGNER na terenie Szczecina.

 2.0. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi i stanowi akceptacje ceny. Warunkiem realizacji zamówienia jest pozytywna weryfikacja plików Klienta przez naszą drukarnię i opłacenie zamówienia.

2.1. Czas realizacji usługi jest liczony od następnego dnia roboczego od przesłania pliku. Weryfikacja polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych plików i potwierdzeniu dokonania płatności za zamówienie

2.2. Zamówienia weryfikowane są pod względem poprawności plików i dokonanej płatności do godziny 14:00 w dni powszednie. Zamówienia złożone po 14:00 w dzień powszedni weryfikowane są do 14:00 następnego dnia roboczego. Jeśli zamówienie złożone jest po godzinie 14:00 w dniu powszednim który poprzedza dzień wolny, weryfikacja następuje do godziny 14:00 w dzień powszedni przypadający po dniu wolnym. Zamówienia złożone w dni wolne – weryfikacja do 14:00 w dzień powszedni przypadający po dniu wolnym.

2.3. Realizacja zlecenia następuje po pozytywnej weryfikacji zamówienia

2.4. Terminy wykonania zleceń dla poszczególnych produktów są ujęte w kalkulatorze.

III.  Warunki realizacji zamówienia

3.1. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Drukarnią COOLDESIGNER , a Klientem. 

3.2. Zamówienia nie opłacone nie będą realizowane do momentu uregulowania należności, co może spowodować opóźnienia w realizacji zamówień.

3.3. Anulowanie opłaconego zlecenia  możliwe jest tylko wtedy kiedy nie otrzymali Państwo statusu : Zamówienie trafiło do realizacji.  Zwrot wpłaconej przez klienta kwoty nastąpi  na rachunek  bankowy klienta wskazany w anulowanym zleceniu w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku gdy zamówienie anulowane jest przez klienta, który dokonał płatności przez system płatności online, zostanie potrącona kwota w wysokości 2,5% na rzecz prowizji firmy tpay.com (transferuj.pl).

3.4.  Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe zasady dostawy produktów do  Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

 IV. System płatności i obsługa.

4.1. Wszystkie Ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT oraz koszt transportu pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski

4.2. Faktura VAT lub paragon będzie wystawiana do każdego zamówienia i wysyłana jest na adres e-mail bądź w przypadku odbioru osobistego dostarczana przy odbiorze.

4.3.  Oferujemy możliwość płatności przez system transferuj.pl, który obsługuje większość krajowych banków

V. Reklamacje.

1.Każdy klient posiadający konto i zrealizowane zamówienie ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu logując się na swoje konto oraz przechodząc do działu kontakt.  

2. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku pozostałych Klientów, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

3. Warunki zgłoszenia reklamacji  – reklamacja powinna zawierać dokładny opis uszkodzenia bądź niezgodności reklamowanego towaru z załączonym zdjęciem lub skanem. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie rozpatrywana indywidualnie.

4. Terminy zgłoszenia reklamacji. Reklamacje można złożyć do 14 dni od momentu dostawy, należy dostarczyć usługodawcy całość otrzymanych materiałów.

5.1. Reklamacje bez rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.
5.2. Koszt zwrotu reklamowanego towaru, w przypadku uznania reklamacji pokrywa Drukarnia COOLDESIGNER. W przypadku nieuznania reklamacji, koszt zwrotu reklamowanych materiałów ponosi klient.

5.3. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu uszkodzenia w obecności kuriera i zgłoszenia ich w ciągu 7 dni.

6. Konsument dokonując zakupu przedmiotu niespersonalizowanego – bez nadruku wg wzoru klienta może zwrócić towar w przeciągu 14 dni, do produktu powinien być dołączony dokument: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Wzór tego dokumentu dostępny jest do pobrania na stronie UOKiK.

VI. Materiały do druku, projekty oraz wysyłanie plików.

6.1. Drukarnia COOLDESIGNER.PL nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta oraz zawartość zleconych do realizacji materiałów i usług, szczególnie za prawa autorskie do nich. Odpowiedzialność taką ponosi wyłącznie Klient. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

6.2. Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez klienta, chyba że na żądanie klienta po dokonaniu opłaty ustalonej przez strony.

6.3. Materiały przesłane przez klientów,  dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku będą sprawdzane na poziomie standardowym tj. wymiar, kolorystyka, spady, czcionki, jakość grafik.

6.4. Do zamawiającego projekt należy sprawdzenie poprawności danych. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności projektu (tekst, literówki, nr telefonów, adres), po akceptacji pliku nie ponosimy odpowiedzialności za błędy tekstowe, a ewentualna reklamacja pod tym kątem nie zostanie rozpatrzona.

6.5. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta ze specyfikacją Naszej drukarni, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem serwisu, co jest jednoznaczne z negatywną weryfikacją zamówienia.

6.6. Przygotowanie pliku do druku

Pliki graficzne należy przygotowywać tylko i wyłącznie w skali 1:1 w kolorystyce CMYK. Należy również pamiętać o rozdzielczości grafiki adekwatnej do wielkości wydruku oraz skąd będzie ona oglądana. Należy również pamiętać o tym aby czcionki zostały zamienione na krzywe.

Typową rozdzielczością przy wydruku wielkoformatowym jest 96-150 dpi. Natomiast przy druku offsetowym i mniejszych formatach (np. ulotki) – min. 300 dpi.

Preferowane formaty plików.

Dozwolone jest przesyłanie Plików o formatach: Tiff, JPG, PDF, AI, CDR, PSD, EPS

Zabronione jest przesyłanie Plików o formatach doc, png, gif, ppt

Należy pamiętać iż błędnie wygenerowany plik m.in. tiff może mieć nieprawidłową wielkość lub proporcje obrazu – za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Metody dostarczania Plików:

Małe pliki (do 20 mb) można przesłać na adres biuro@cooldesigner.pl.

Większe należy przesyłać na adres FTP – po wcześniejszej mailowej prośbie udostępniamy hasło dla klienta.

Karty pamięci: SD, Compact Flash, Memory Stick Pro Duo.

Pamięci flash, dyski przenośne, płyty CD, DVD, Blu-ray.

VII. Odpowiedzialność.

7. Drukarnia COOLDESIGNER nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Wydruk prac błędnie przygotowanych przez Klienta pod względem technicznym.
2. Opóźnienia w dostawie materiałów przez firmę kurierską.
3. Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Nas m.in. wojna, zamieszki, strajki, zamknięcia zakładów, powodzie, zamiecie, pożary, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie mediów ( w tym brak, energii elektrycznej brak  połączenia internetowego lub inne nie wymienione);

 VIII. Własność intelektualna oraz ochrona danych osobowych.

1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za przesyłane pliki w tym za naruszenie praw autorskich.

2. Nasz firma gromadzi i przechowuje dane Klientów tylko i wyłącznie w celach promocyjnych (informowanie o aktualnych promocjach w Naszej drukarni) oraz w celu realizacji zamówień. Dane nie są udostępniane osobom trzecim, firmom i instytucjom.

3.Założenie konta jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez serwis  drukarniaszczecin.com.pl jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Klient może w każdej chwili zamknąć konto, na podstawie pisemnego wniosku lub zażądać zmiany danych osobowych.

4.Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) („Ochrony Konsumenta”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.

5.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ochrony Konsumenta, w tym również w przypadku Towaru o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego E-Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

6. Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby firmy COOLDESIGNER.PL  z zastarzeniem iż w przypadku  konsumentów, spory będą rozstrzygane dla sąd właściwy miejsca zamieszkania konsumenta.

7. Zastrzegamy sobie możliwość do czasowego zawieszania działania strony internetowej w celu modernizacji, bądź trwałego wyłączenia oraz zmian w regulaminie o czym powiadomimy Klienta.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).

Dodaj komentarz